Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postup proti Bezreklamky funguje - další potvrzení!

5. 4. 2012


V rámci postupu, který doporučujeme proti firmě Bezreklamky
zde zasílají oběti do firmy dopis, kterým se dovolávají svého omylu při uzavírání smlouvy. Ze strany obětí je toto myšleno jako jednostranný krok - nikoli jako žádost o stanovisko oné podvodné firmy. Odesláním tohoto dopisu oběti pouze naplňují literu zákona, že relativní neplatnosti smlouvy je nutno se dovolat. Berte to tudíž jako ryze formální záležitost (nutnou pro Vaši pozdější případnou argumentaci u soudu) a na tyto nesmysly, které Vám ona firma pošle jako odpověď již nijak nereagujte - nemají z právního hlediska žádný účinek.

Nutno podotknout, že "argumentace" té podvodné firmy je velmi slabá a směšná (kromě toho, že je také lživá). Způsobeno je to bezpochyby tím, že NEMAJÍ CO namítnout.

Přesto se k vybraným "argumentům" a informacím vyjádřím:

  • Pan Ondrejkovič se "zviditelňuje" v boji proti podvodníkům již od roku 2007 - viz například zde. Bezreklamky tedy na tom nemá nijak zvláštní zásluhu. Propůjčit svou pravou identitu do reportáží o nepravostech, které tíží naši společnost považuji za legitimní občanský postoj posilující věrohodnost přednášených argumentů a informací.

  • Otázka "slušného přivýdělku" je přinejmenším zábavná - finanční příspěvky jsou jak všichni dobře vědí ryze dobrovolné, jsou shromažďovány na účtu právnické osoby (občanského sdružení) a mají stanovami (čl. IX) jasně daný účel ze kterého se nelze odchýlit - nemohou tedy sloužit jako ničí výdělek (snad kromě advokátů od kterých nakupujeme služby). Sdružení podává každoroční řádné daňové přiznání a zpracovává výroční zprávu, kde jsou veškeré příjmy a výdaje vyúčtovány do poslední koruny. Jako předseda sdružení nemám z prostředků sdružení žádný příjem (mám jiné zaměstnání, které mne živí a které s těmito causami vůbec nesouvisí) a jediné peníze, které jsem kdy z prostředků sdružení obdržel byly náhrady za cestovné a telefon - nikoli paušální, ale přesně vyúčtované dle řádně vedené Knihy jízd a účtů za telefon - navíc výslovně schválené všemi členy výboru sdružení.

  • Informace o tom, že jsem byl sám postižen žalobou na neplacení je lživá. Nikdy v životě jsem žádnou takovou žalobou napaden nebyl. Má motivace k boji proti těmto podvodům je na těchto stránkách výslovně uvedena a autor dopisu je tak zároveň i autorem pomluvy podle § 184 trestního zákoníku

  • K bodu č.1 - doložit jsou povinni ONI a ne VY. Vám stačí jim nic neplatit a nebát se.

  • K bodu 2 - Jen u Okresního soudu v Benešově bylo za poslední 3 roky podáno asi 2000 žalob (zdrojem informace je přímo tento soud). Když zvážíme, že daleko více lidí té firmě platí ze strachu ze soudu (tedy že k soudu vůbec nedojde), přestože jsou přesvědčeni o tom, že byli oklamáni, je namístě otázka kolik by těch spokojených klientů muselo být a jestli má vůbec Česká republika dost obyvatel na to, aby jejich argument mohl být alespoň zčásti brán vážně.

  • K bodu 3 - celý kontraktační proces je cíleně zaměřen na to, aby maximální množství adresátů jejich nabídek pochopilo něco jiného, než je ve smlouvě skutečně napsáno nebo jaký je výklad ustanovení té smlouvy ze strany Bezreklamky. To je podstata jejich "péče" již mnoho let.

  • K bodu 4 - tato informace je asi tak pravdivá, jakože MUDr. Filip Brodan nikdy veřejně nepopřel, že je sexuálně orientován na malé chlapečky. Pokud to kdykoli před napsáním těchto řádek veřejně popřel a já jsem to jen nenašel, tak se mu klidně omluvím :-) Je nutno si uvědomit, že tato podvodná firma podává žalobu POUZE TAM, kde má skoro 100% šanci na úspěch - tedy především u těch osob, které SE VŮBEC NEBRÁNÍ - zejména nikdy písemně nereagovali, nenamítají omyl při uzavírání smlouvy, nepřebírají poštu, případně tam, kde se někomu na straně Bezreklamky podařilo doručování pošty nějak ovlivnit. Pokud se tedy oběť k soudu NEDOSTAVÍ, ani soud nijak NEKONTAKTUJE, tak soud doposud dával mechanicky zapravdu žalobci (tedy jim) - je to stejné jako když ve fotbale jedno mužstvo nenastoupí k zápasu. Bylo zaznamenáno i několik jednotlivých případů, kdy se oběť bránila sama a nutno přiznat dost hloupě (třeba argumentem, že nemá peníze a nikoli tím, že je smlouva neplatná) - i tyto spory byly v minulosti bohužel rozhodnuty ve prospěch Bezreklamky. Kdo se však bude bránit s využitím těchto informací, nemůže prohrát a pokud již na něj žaloba byla podána, firma ji stáhne - viz důkaz. Pokud je žaloba stažena - soudní spor končí aniž by fakticky začal. Pokud tedy firma podá např. 100 žalob a 90 jich stáhne (protože se oběť začne bránit) a těch 10 zbylých osob se nedostaví k soudu ani se soudem nijak nekomunikuje, pak se Bezreklamky může chlubit 100% úspěšností u soudu, což také dělá!

  • K bodu 5 - škoda vznikla už zaplacením za něco, co jste si ve skutečnosti neměli v úmyslu objednat (bezdůvodné obohacení) a další škody mohou vzniknout například nutností jezdit k soudu nebo k němu posílat dopisy.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář