Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzvy k platbě nejsou faktury

25. 11. 2007
Výzvu k platbě použije obvykle firma, která Vám tímto současně službu teprve nabízí (třeba aby ušetřila za tisk nabídky a následně za tisk faktury), případně tehdy, pokud Vám tím dává možnost rozhodnutí, zdali ve službě pokračovat či nikoli. Typickým příkladem jsou distribuční firmy tisku - když zaplatíte, uzavíráte smlouvu a chodí Vám noviny. Když nezaplatíte, smlouva automaticky končí a noviny nedostáváte. Pokud by Vám distribuční firma zaslala rovnou fakturu, musela by po uplynutí zúčtovacího období odvést DPH, což si nemůže dovolit riskovat, protože neví jak se rozhodnete.
Faktura předem je tedy obvyklá v případě, když jsem si jist, že mám s odběratelem zboží nebo služeb uzavřenu řádnou a případně soudně vymahatelnou smlouvu, protože musím předpokládat, že z této faktury budu jednou muset zaplatit DPH i kdyby zůstala neuhrazena.

Jak uvádí jednatel firmy ve svém prohlášení, že je výzva k platbě zcela obvyklý nástroj k placení, tak toto konstatování považuji za dosti pochybné, protože v hospodářské praxi není takováto výzva vlastně ničím. Pokud po někom požaduji úhrady za zboží nebo služby, musím vystavit příslušný daňový doklad - fakturu o uskutečněném zdanitelném plnění s vyznačením data, kdy se plnění uskutečnilo i data splatnosti.
Pokud někdo pošle "Výzvu k platbě" (která se fakticky tváří jako faktura), tak z této výzvy se DPH neplatí, ale platí se až z přijaté platby. Avšak toto platí za předpokladu, že výzva k platbě byla zaslána ještě předtím, než se uskutečnilo celé zdanitelné plnění - např. před uplynutím čtvrtletí za které má být paušální poplatek zaplacen.
Pokud uplyne příslušné zdaňovací období (měsíc nebo čtvrtletí), pak je povinost vystavit daňový doklad - fakturu a z této faktury DPH odvést, i kdyby nebyla zaplacena. To se musí udělat bez ohledu na to, zda bude zákazník na výzvu reagovat nebo nikoli.
Takže závěr:
  • Pokud jako firma vystavím "Výzvu k platbě" - nemusím ji mít zanesenu v účetnictví a pokud nastanou s platbou nějaké problémy mohu se snáze vyhnout tomu, aby mé finance zatížila DPH po uplynutí zdaňovacího období.
  • V případě, že bych vystavil rovnou fakturu - musím ji mít již v tomto okamžiku zanesenu v účetnictví a tedy po uplynutí zdaňovacího období zaplatit DPH bez ohledu na to, jestli byla uhrazena nebo nikoli.

Účetní jejíž názor jsme citovali netvrdí v žádném případě, že konkrétně firma EO Servis postupuje takto za účelem krácení daně, pouze nám zodpověděla naše dotazy ohledně rozdílu mezi "Výzvou k platbě" a fakturou z hlediska účetnictví.

Podle registru plátců DPH (viz http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documentList&vypisListin.@cEkSub=700016341) je firma EO Servis plátcem DPH.

Identita naší účetní specialistky je známa orgánům činným v trestním řízení i médiím, která se případem zabývají.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Výzvy k platbám - opravdu běžné ?!

(Ota Nepilý , fotograf, Brno, 24. 2. 2008 2:17)

Provozuji svoji živnost (i když v malém) od té doby, co nám to komunisti na samém konci osmdesátých let povolili. Poprvé za dvacet let však dostávám takzvané výzvy k platbám, které vytvaří EO Servis, s.r.o. z Brna a navíc
s gafikou, která je hezčí než na samotném webu. Vystavuji ročně kolem jedné
stovky faktur a přibližně stejný počet faktur přijímám. Poprvé v životě však dostávám výzvy k platbám (a to s astronimickými částkami!), takže to pro mne není běžná a zavedená obchodní praxe! Naopak je to za těch dvacet let pro mne něco ojedinělého a unikátního! Nedám tady v žádném případě na dobré
právní rady, abych okamžitě takovéto cennosti vracel na adresu OE Servis Brno. Naopak si originály rád a se zájmem ponechám do rodinné kroniky!
Myslím, že to bude krásná památka i dokument doby, ve které jsme žili a nechci o to připravit své potomky! Doufám, že se tím nedopouštím nějakého
přestupku :-)