Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další vyhraný soud - rozhodčí doložky EO Servisu jsou NEPLATNÉ

13. 9. 2010U Městského soudu v Brně dnes proběhlo
po první obstrukci druhé jednání soudu na zrušení rozhodčího nálezu, který ve prospěch inkasní firmy PENOM s.r.o. dodal na zakázku podjatý rozhodce naší známé Unie.

Inkasní firmu PENOM s.r.o. zastupuje advokátní kancelář
Johna Miltona České advokátní komory - JUDr. Petra Poledníka (druhý zleva v řadě hned pod předsedou ČAK), který byl s případem jistě dobře obeznámen (zvláště pak s číslem údajné faktury, která téměř jistě nebyla NIKDY vystavena) a který po prvotních výhrůžkách napsal k věci takovéto pěkné vyjádření.


Roli Kevina Lomaxe byla tentokrát vyslána sehrát Mgr. Klára Spirová - na rozdíl od šedivé myšky z minulého jednání měla červené lodičky a červenou kabelku.


Osobní vsuvka:
Dotyčná dáma bezpochyby věděla do čeho jde a vědomě se ujala apologetiky ukázkového zneužití rozhodčího řízení k velmi nemravným až zločinným účelům. K převzetí causy těžko může kdokoli advokáta nutit - byla tam tedy zcela dobrovolně a z vlastního rozhodnutí. Nevím proč, ale po příchodu před jednací síň se tvářila velmi přátelsky a vstřícně - všem nám podávala ruku a usmívala se jako by s tím, co tam přišla dělat, neměla vlastně nic společného. Já bohužel (či bohudík) nedokážu tak "profesionálně" oddělovat morálku a profesi - příliš mi to totiž připomíná prostituci. Proto jsem nabízenou ruku nepřijal a zhnuseně se odvrátil. Zjevně ji to poněkud vykolejilo, protože po celý zbytek jednání se usilovně vyhýbala očnímu kontaktu.


Jednání probíhalo standardně - soudce se dotazoval na další důkazy obou stran - navrhovali jsme zejména důkazy směřující k prokázání zásadního rozporu celé smlouvy (včetně rozhodčí doložky) s pravidly poctivého obchodního styku. Tyto důkazy soudce zamítal s poukazem na to, že má již pro své rozhodnutí důkazů dostatek.


Opět osobní vsuvka:
V okamžiku, kdy advokátka PENOMu ve své závěrečné řeči zdůrazňovala, že "rozhodce vybíral zcela nezávislý subjekt - Unie pro rozhodčí a mediační řízení a.s....." jsem to nevydržel a rozesmál jsem se až mne soudce pohledem napomenul. Za to se panu soudci dodatečně omlouvám! Budiž mi omluvou i to, že jsem si vzpomněl např. i na tuto
"nezávislou" fotografii (Dohnal na "tradičním" golfovém turnaji Unie je ten úplně vpravo z vašeho pohledu) nebo
na "shodou okolností" stejnou adresu Dohnalovy zkrachovalé společnosti BF Group a Unie pro rozhodčí a mediační řízení (Brno, Mlýnská 326/13).


Celá řeč advokátky protistrany byla učebnicovým příkladem záměrného užití prostředku, který není sám o sobě zakázán, k dosažení efektu zákonem nezamýšleného či dokonce nežádoucího.


Závěr patřil rozsudku, který v souladu s tím lepším trendem české justice konstatoval, že rozhodčí doložka v té podobě, jak ji (zne)užívá EO Servis ve svých formulářích rozhodně nemůže být platná.


Zajímavý byl argument soudce ohledně judikátu Vrchního soudu v Praze č.j. 12 Cmo 496/2008 – 28 ze dne 28. 5. 2009 který Nejvyšší soud začlenil do své Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, čímž jej fakticky zrovnoprávnil s judikáty Nejvyššího soudu. Pan soudce konstatoval, že jestliže v dávnějších dobách Nejvyšší soud v některých případech rozhodl opačně, potom se "adopcí" tohoto judikátu zcela přihlásil k odmítnutí zneužívání rozhodčích doložek soukromými osobami k nekalým praktikám. O tomto judikátu a o jeho popírání Unií pro rozhodčí a mediační řízení si můžete více přečíst
zde (vřele doporučuji).


Rozsudek je ke stažení k dispozici zde. 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Souhlas

(Patrik Hendrych, 16. 9. 2010 16:20)

Souhlasím s Davidem. Např. věřící (katoličtí) advokáti se dobrovolně zavázali nezastupovat klienty v rozvodových řízeních. Chápu je. Člověk by musel být hodně špatný právník, aby se dobře neuživil prací, ketrá je v souladu se základními etickými pravidly. Vím o čem hovořím.

Vždy je to otázka osobní hranice

(Mgr. David Ondrejkovič, 16. 9. 2010 10:36)

V tomto zastávám teorii, že je to vždy otázkou nastavení určité vnitřní osobní hranice kam až je člověk ochoten zajít. I prostitutka (pokud není k prostituci nucena násilím či pohrůžkou jiné závažné újmy) se může rozhodnout zda chce či nechce své řemeslo vykonávat. I advokátní řemeslo (ač bývá občas k této nejstarší profesi připodobňováno) lze vykonávat s ohledem na určitý mravní imperativ a řada advokátů je mi toho důkazem.

Klára

(DrFreeze, 16. 9. 2010 9:21)

Teda ne že bych se jí zastával, spíš bych chtěl vědět, jestli může koncipient, jako zaměstnanec, odmítnout nějakou práci, která je v rozporu s jeho svědomím? Určitě to bude zakotveno v nějakých obecných normách, ale už to vidím, jak čerstvý zaměstnanec odmlouvá tomu upocenému Poledníkovi...

obcházení zákona

(Petr, 15. 9. 2010 18:22)

Kláru Spirovou může omluvit pouze to,že teprve v loni ukončila studium. Avšak v její diplomové práci kromě jiného popisuje rozhodčí doložky. Kdo může rozhodovat v těchto doložkách je uvedeno níže v její citaci:
Rozhodčí soudy mohou být zřizovány pouze na základě zákona.Stálými rozhodčími soudy v České republice jsou Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a burzovní soudy burzy cenných papírů a komoditních burz.
Mohlo ji tedy být jasné, že unie s.r.o. jejímž prostřednictvím vydal údajný rozhodce rozhodčí nález není žádný stálý rozhodčí soud.